Και οι Τουρκοκύπριοι ανησυχούν για τα φάρμακα μαϊμού στα κατεχόμενα

Πλήρη επιβεβαίωση των ανησυχιών που εξέφρασε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιριών Κύπρου (ΣΦΕΚ) την περασμένη Τρίτη για τους κινδύνους που διατρέχουν ασθενείς οι οποίοι αγοράζουν φάρμακα από τα κατεχόμενα, αποτέλεσε δήλωση/ προειδοποίηση της προέδρου της λεγόμενης Ένωσης Φαρμακοποιών στην κατεχόμενη Κύπρο, Σουάι Σεβίντς, ότι:

«Στα κατεχόμενα κυκλοφορούν ψεύτικα φάρμακα  γι΄αυτό και οι καταναλωτές καλούνται να είναι πολύ προσεκτικοί και να αγοράζουν τα σκευάσματα που χρειάζονται μόνον από «εγκεκριμένα» φαρμακεία».

Η Σ. Σεβίντς μάλιστα σημείωσε ότι στα φάρμακα μαϊμούδες περιλαμβάνονται και σκευάσματα για τον καρκίνο.

Να θυμίσουμε ότι ο ΣΦΕΚ με ανακοίνωση του είχε εκφράσει την έντονη ανησυχία του λόγω της παρατηρούμενης αύξησης του αριθμού των ασθενών οι οποίοι καταφεύγουν στα κατεχόμενα για την αγορά φαρμάκων με τη δικαιολογία ότι είναι πιο φθηνά.

«Aσθενείς θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους ή ακόμη και την ίδια τη ζωή τους, σημειώνεται στην ανακοίνωση, αγοράζοντας σκευάσματα αμφιβόλου ποιότητας τα οποία διατίθενται χωρίς κανένα έλεγχο από φαρμακεία τα οποία λειτουργούν χωρίς άδεια από τις επίσημες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν τα φαρμακεία αυτά πληρούν τις προδιαγραφές ορθής φύλαξης και συντήρησης των φαρμάκων,  ενώ σίγουρα δεν τυγχάνουν ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς επίσης δεν γνωρίζει αν οι φαρμακοποιοί στις κατεχόμενες περιοχές έχουν τύχει της κατάλληλης εκπαίδευσης ή κατέχουν  τίτλο σπουδών για να μπορούν να ασκούν το επάγγελμα. Παράλληλα θα πρέπει να τονισθεί ότι στα κατεχόμενα  απουσιάζει πλήρως  οποιοσδήποτε μηχανισμός ο οποίος θα επέτρεπε τον έλεγχο και θα διασφάλιζε την ποιότητα και τη γνησιότητα των  φαρμακευτικών σκευασμάτων».

Παράλληλα ο ΣΦΕΚ καλεί όσους αγοράζουν φάρμακα από τα κατεχόμενα να  διερωτηθούν γιατί οι τιμές είναι κατά πολύ χαμηλότερες και να προβληματισθούν σε σχέση τόσο με την προέλευση των φαρμάκων αυτών όσο και για τη γνησιότητα τους. Τους καλεί επίσης να διερωτηθούν γιατί οι τιμές είναι κατά πολύ χαμηλότερες.

Τρισδιάστατος μοναδικός  κωδικός

Πάντως ο ΣΦΕΚ σημειώνει ότι από τον Φεβρουάριο του 2019 θα τεθεί σε ισχύ νέος κανονισμός  της ΕΕ που θα βοηθά στην διακρίβωση της γνησιότητας ενός φαρμάκου με στόχο  την ασφάλεια και την προστασία των ασθενών. Συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο του 2019 θα τεθεί σε ισχύ κανονισμός που θα προβλέπει:

-Τη λήψη μέτρων για την αποτροπή της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού. Ο νέος  κανονισμός θα προνοεί μεταξύ άλλων την τοποθέτηση τρισδιάστατου μοναδικού κωδικού αναγνώρισης για κάθε φάρμακο αλλά και την ύπαρξη ταινίας ασφαλείας στη συσκευασία καθώς και μηχανισμού ανίχνευσης παραποίησης σε όλες τις συσκευασίες συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Στόχος είναι να καταστεί αδύνατη η αντιγραφή φαρμάκων και  δυνατός ο εντοπισμός των πλαστών, η ταυτοποίηση και η πιστοποίηση της γνησιότητας τους.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις Ορθές Πρακτικές Διανομής (GDPs) φαρμάκων και την αποτροπή νοθευμένων φαρμάκων στη αλυσίδα εφοδιασμού προνοούν μεταξύ άλλων ότι:

-Οι χονδρέμποροι φαρμάκων  είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν σύστημα ποιότητας καθορίζοντας υπευθυνότητες, διαδικασίες και εκτίμηση κινδύνου. Πρέπει να διατηρούν κατάλληλες, επαρκείς  και ασφαλείς εγκαταστάσεις, οχήματα και εξοπλισμό για να εξασφαλιστεί η ορθή αποθήκευση και διανομή φαρμάκων. Τα φάρμακα πρέπει να διατηρούνται κατά την διάρκεια αποθήκευσης και διανομής εντός αποδεκτών ορίων θερμοκρασίας (15°C-25°C για φάρμακα θερμοκρασίας δωματίου και 2°C-8°C για φάρμακα ψυχρής αλυσίδας) και ο εξοπλισμός που έχει επίπτωση στις συνθήκες φύλαξης πρέπει να συντηρείται, να ελέγχεται  και να διακριβώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιριών Κύπρου (ΣΦΕΚ)