Ποιοι Είμαστε

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΦΕΚ) ιδρύθηκε το 1975. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ). Τα μέλη του ΣΦΕΚ είναι τοπικοί αντιπρόσωποι επώνυμων και γενόσημων φαρμάκων.

Στόχοι Μας

  • Προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών μας
  • Διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας με εμπλεκόμενους φορείς – Υπουργείο Υγείας, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Συνδέσμους Ασθενών, ιατρούς και       φαρμακοποιούς
  • Προαγωγή της δημόσιας υγείας και την πρόσβαση ασθενών σε καινοτόμα και γενόσημα φάρμακα
  • Διασφάλιση της ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των φαρμακευτικών προϊόντων
  • Διασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων στην Κυπριακή αγορά
  • Λειτουργία με διαφάνεια και ειλικρίνεια

Το Όραμα Μας

Η υλοποίηση ενός καθολικού συστήματος υγείας που θα παρέχει σε όλους τους ασθενείς ισότιμη και υψηλής ποιότητας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.