• ΣΦΕΚ
  • Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3
  • Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία
  • Τηλ: +357 22889800
  • Φαξ: +357 22669048
  • E-mail: info@capc.org.cy