Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος

 

http://www.moh.gov.cy/Moh/phs/phs.nsf/All/AA5D76B31D3AE9B2C22572FA0026B9B0?OpenDocument

 

Τιμοκατάλογος Φαρμακευτικών Σκευασμάτων

 

http://www.moh.gov.cy/Moh/phs/phs.nsf/dmlpricelist_en/dmlpricelist_en?OpenDocument