Μειώσεις Στις Τιμές Φαρμάκων Από 1η Ιουνίου 2018

Μειώνεται το ποσοστό κέρδους φαρμακοποιών από την 1η Ιουνίου με υπουργικό διάταγμα

Γνωστοποιήθηκε επίσημα η απόφαση για τη μείωση του ποσοστού κέρδους των φαρμακοποιών επί της λιανικής τιμής των φαρμακευτικών σκευασμάτων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Υγείας, το ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών για σκευάσματα μέχρι €10 παραμένει στο 37%. Για φάρμακα των οποίων η τιμή κυμαίνεται από €10-€50 το ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών πέφτει από το 37% στο 35% και για τα φάρμακα από €50-€250 το ποσοστό κέρδους καθορίζεται στο 33%. Ταυτόχρονα εισάγεται σταθερό τέλος ως αντικατάσταση του ποσοστού 25% που εφαρμόζεται επί της χονδρικής τιμής όταν αυτή είναι μεγαλύτερη από €250. Τέλος για ενέσιμες μορφές και ιατρικά οξυγόνα, το ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών μειώνετε από το 15% στο 10%.

Η χαμηλότερη και όχι η μέση τιμή

Οι τιμές των φαρμάκων θα υπολογίζονται πλέον με βάση τη χαμηλότερη τιμή και όχι με βάση τη μέση τιμή των φαρμακευτικών σκευασμάτων στις χώρες αναφοράς του συστήματος Τιμολόγησης.

Οι χώρες αναφοράς του κυπριακού συστήματος τιμολόγησης των φαρμάκων παραμένουν οι ίδιες: Ως ακριβές χώρες καθορίζονται οι Αυστρία, Γερμανία, Δανία, μεσαίες χώρες οι Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Σουηδία, και φθηνές χώρες οι Γαλλία, Ελλάδα, Πορτογαλία.

Σύμφωνα με το διάταγμα, θα εξετάζονται οι χονδρικές τιμές και στις δέκα αυτές χώρες αναφοράς και θα λαμβάνονται υπόψη, η χαμηλότερη τιμή από την ομάδα των ακριβών χωρών, οι δύο χαμηλότερες τιμές από την ομάδα των μεσαίων χωρών και η χαμηλότερη τιμή από την ομάδα των φθηνών χωρών.

Για τα εισαγόμενα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν στις χώρες αναφοράς, η ανώτατη χονδρική τιμή πώλησης καθορίζεται χρησιμοποιώντας την τιμή αναφοράς προσθέτοντας 3% για τα έξοδα εισαγωγής.

Επικαιροποίηση

Η επικαιροποίηση του τιμοκαταλόγου θα γίνεται κάθε ένα χρόνο με ημερομηνία ισχύος την 15η Μαρτίου. Η διαδικασία αναθεώρησης των τιμών θα ξεκινά έξι μήνες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία ισχύος και ο επικαιροποιημένος τιμοκατάλογος θα ανακοινώνεται τρείς μήνες προηγουμένως.

Για φέτος, και εξαιτίας των αλλαγών που έχουν γίνει στην τιμολογιακή πολιτική, ο νέος τιμοκατάλογος θα εφαρμοστεί την 1η Ιουνίου 2018. Η τιμολογιακή πολιτική θα εξετάζεται και θα αξιολογείται κάθε δύο χρόνια από την Επιτροπή Ελέγχου Τιμών των Φαρμάκων.

Για τα φθηνά φάρμακα η επικαιροποίηση των τιμών θα αφορά μόνο τα φαρμακευτικά σκευάσματα με χονδρική τιμή μεγαλύτερη των €10, καθώς τα φαρμακευτικά προϊόντα με χονδρική τιμή ίση ή μικρότερη των €10 θα παραμένουν σταθερά στην υφιστάμενη τιμή.

Για τα μη-συνταγογραφούμενα φάρμακα, οι τιμές καθορίζονται από τον εισαγωγέα/κατασκευαστή ο οποίος υποχρεούται να υποβάλει σχετική αίτηση στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του κράτους.

Ποιες οι νέες πρόνοιες

Στη νέα τιμολογιακή πολιτική, περιλαμβάνονται πρόνοιες οι οποίες αφορούν όλες τις κατηγορίες φαρμακευτικών σκευασμάτων, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του μεγέθους της κυπριακής αγοράς για τον καθορισμό των τελικών τιμών διάθεσης τους.

Συγκεκριμένα, για τα φάρμακα με δυνατότητες επιλογής, δηλαδή φάρμακα τα οποία περιέχουν όμοια/όμοιες δραστικές ουσίες και κυκλοφορούν με τουλάχιστον τρεις διαφορετικές εμπορικές ονομασίες, θα υπάρχει δυνατότητα αύξησης της τιμής αναφοράς μέχρι 20% από την μικρότερη τιμή που έχει ληφθεί υπόψη στον καθορισμό του μέσου όρου. Αυτό θα ισχύει όμως όταν η τιμή που θα προκύπτει θα είναι μικρότερη από την χονδρική τιμή των άλλων αντίστοιχων φαρμάκων.

Η ίδια δυνατότητα θα υπάρχει και στις περιπτώσεις φαρμάκων για τα οποία υπάρχουν μόνο ένα ή δύο αντίστοιχα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Σε ό,τι αφορά τα συνταγογραφούμενα εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα με μη αντιπροσωπευτική τιμολόγηση (που δεν κυκλοφορούν δηλαδή σε όλες τις χώρες αναφοράς), θα λαμβάνεται η τιμή μιας μόνο από τις χώρες αναφοράς. Για τα φάρμακα που κυκλοφορούν μόνο σε μια φθηνή χώρα, η πολιτική προνοεί ότι στις περιπτώσεις που η χονδρική τιμή της χώρας προέλευσης είναι μέχρι και €3 θα υπάρχει η δυνατότητα αύξησης της τιμής αναφοράς μέχρι 20%.

Για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που κυκλοφορούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εξαιρουμένων αυτών που κυκλοφορούν στις χώρες αναφοράς, η τιμή θα καθορίζεται χρησιμοποιώντας την χώρα προέλευσης προσθέτοντας 3% για έξοδα εισαγωγής.

Για τα συνταγογραφούμενα εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν μόνο σε τρίτες χώρες, η ανώτατη χονδρική τιμή καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την τιμή που αναγράφεται στα τιμολόγια εισαγωγής με δυνατότητα αύξησης της τιμής μέχρι 20%. Σε καμία περίπτωση όμως η τιμή αυτή δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την εγκεκριμένη τιμή εργοστασίου στη χώρα προέλευσης, αυξανόμενη κατά 12% – ποσοστό που περιλαμβάνει και το 3% για τα έξοδα εισαγωγής.

Τέλος, σε μια προσπάθεια στήριξης της κυπριακής φαρμακοβιομηχανίας, ο τρόπος καθορισμού των τιμών των κυπριακών φαρμάκων, που είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία γενόσιμα φάρμακα, η τιμολογιακή πολιτική του κράτους παραμένει σταθερή και σε γενικές γραμμές, η χονδρική τιμή καθορίζεται μέχρι το 80% της χονδρικής τιμής των αντίστοιχων πρωτότυπων φάρμακων.

 

ΠΗΓΗ: Φιλελεύθερος (02 Μαρτίου 2018)