Καλως ορίσατε στο Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Εταιριών Κύπρου

Αρχικη

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Αρχικη

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στην  ιστοσελίδα του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου.

Σκοπός της ιστοσελίδας μας η καθημερινή επαφή με τα μέλη μας αλλά και τους πολίτες γενικότερα, μια γέφυρα επικοινωνίας που σκοπό έχει τη σωστή ενημέρωση της κοινωνίας σχετικά με τις εξελίξεις στον χώρο του φαρμάκου άμεσα και υπεύθυνα. Διαχρονικός στόχος του Συνδέσμου είναι η προώθηση θέσεων που προάγουν το καλώς νοούμενο συμφέρον των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, των ασθενών, της πολιτείας και της δημόσιας υγείας.

Πρώτιστη σημασία για τον Σύνδεσμο μας είναι η διασφάλισης και η περαιτέρω ενδυνάμωση του δικαιώματος όλων των κυπρίων ασθενών σε ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε υψηλών προδιαγραφών σκευάσματα και θεραπείες.

Ο Κύπριος ασθενής θα πρέπει να ωφεληθεί στο μέγιστο από την  ανάπτυξη νέων καινοτόμων φαρμάκων και μέσα στα πλαίσια της δικής μας αρμοδιότητας σαν ΣΦΕΚ αναπτύσσονται πρωτοβουλίες για να δημιουργηθούν οι συνθήκες και οι υποδομές που θα μας επιτρέπουν να παραδίδουμε απρόσκοπτα στους ασθενείς τα φάρμακα  που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των σημερινών αλλά και μελλοντικών προκλήσεων για την υγεία. Οποιαδήποτε χρηματοδότηση αφορά την κατάλληλη φαρμακευτική αντιμετώπιση θα πρέπει να θεωρείται επένδυση και όχι κόστος, μιας και αφορά την υγεία του  πληθυσμού.  Η χρήση του ενδεδειγμένου φαρμάκου έχει την δυνατότητα να αλλάξει με καθοριστικό τρόπο την έκβαση μιας πάθησης, να αποτρέψει μία νοσηλεία, να εξασφαλίσει ταχύτερη αποκατάσταση της υγείας με αποτέλεσμα να μπορεί να απαυλύνει και να απελευθερώσει πόρους από άλλους τομείς του συστήματος. 

Στηρίζουμε την προοδευτική αύξηση των θεραπειών χαμηλότερου κόστους (off patent και γενόσημα) έτσι ώστε να περισωθούν πόροι για την αποζημίωση νέων καινοτόμων τεχνολογιών υγείας που αδιαμφισβήτητα θα προσφέρουν και καλύτερη προοπτική στους χρόνιους ασθενείς.

Επίσης σημαντικός στόχος είναι η παροχή σε όλους τους λειτουργούς υγείας αξιόπιστης πληροφόρησης σχετικά με τις νέες εξελίξεις της έρευνας και ανάπτυξης στον νευραλγικό χώρο των φαρμάκων, γιατί η βασισμένη σε αποδείξεις ιατρική (evidence based medicine) προσδίδει αξία και οφέλη στη διαχείριση της δημόσιας υγείας.